уторак, 30. октобар 2018.

ИЗВЕШТАЈ О РАДИОНИЦАМА У СКЛОПУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ


Дана 25.10.2018. године реализована је радионица у склопу Професионалне оријентације за ученике седмог и осмог разреда на ЧОС – у у сарадњи са одељенским старешинама Урошем Лазићем и Иваном Ивановић. Ученици су имали заједничку тему која се односи на родну равноправност.  Циљ радионице је да се подстакне развијање свести о родној равноправности, о сопственим особинама, о поштовању других људи са њиховим специфичностима и одликама, развијање свести о сопственим интересовањима у светлу родне равноправности, повезаност интересовања и потреба појединаца кроз грађанска и људска права, развијање свести о поштовању принципа једнаких могућности и права за све. Ученици су подељени у групе и добили су задатак да на основу картица са занимањима групе разврстају занимања у две колоне: типична занимања за мушкарце и типична занимања за жене. Затим су дискутовали о томе да ли жене/мушкарци могу да се баве неким занимањима која су окарактерисана искључиво као женска, тј. мушка. Ученици осмог разреда су направили пано о родној равноправности који садржи следеће податке:

-          шта је родна равноправност
-          шта је родно заснована дискриминација
-          шта се не сматра родном дискриминацијом

На крају радионице су ученицима подељени радни листићи „Родни стереотипи – домаћинство или каријера“ на којима ученици износе своја мишљења о томе да ли жене треба да се посвете каријери, да ли су дечаци спретнији у занатима од девојчица, да ли кућни послови треба да буду подељени, каква су деца чији родитељи раде – да ли су проблематичнија, каква је личност успешних жена итд.

Стручни сарадник
Драгана Живковић

Нема коментара:

Постави коментар