уторак, 22. октобар 2019.

ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ – „ПОЛИЦИЈА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА“

Дана 22. 10. 2019. године на шестом часу предавање, у склопу пројекта Основи безбедности деце, реализовао је полицајац Данко Гурдељевић ученицима четвртог и шестог разреда. Предавању су присуствовали и ученици ИО Д. Трешњица и учитељица Љиљана Миросављевић, наставница физичког васпитања Наташа Матић и стручни сарадник Драгана Живковић.

Тема предавања: “Полиција у служби грађана“. У уводном делу предавања полицајац је информисао ученике о овом пројекту, о разним темама које ће слушати у току школске 2019/20. године, о циљу предавања.

Затим је презентовао припремљен садржај, изнео дефиницију полиције, причао о пословима које обавља полиција, о опреми коју користи. Било је речи и о безбедности деце на путу школа-кућа.

У овом уводном делу предавања ученици су упућени у основне појмове, задатке полиције као и њену сврху. Од полицајца су добили савете како треба да се понашају у ризичним ситуацијама. Оваква предавања одржаваће се једном месечно као вид превенције од ризичних ситуација у којима се могу наћи деца.

петак, 18. октобар 2019.

ПАЖЉИВКОВА ПРАВИЛА У САОБРАЋАЈУ, 17. 10. 2019. године


Дана 17. октобра 2019. године представници локалне самоуправе на челу са потпредседником оштине, Милошем Радојчићем, посетли су нашу школu и издвојена одељења и том приликом ученицима првог разреда и предшколцима подељене су књиге Пажљивкова правила у саобраћају као и бојана која иде уз књигу.

Са представницима локалне самоуправе била је и директорка школе, Радмила Божић.


УГЛЕДНИ ЧАС ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 14. 10. 2019. године


Дана 14. 10. 2019. године посећен угледни час Ликовне културе код наставника Данка Дамјановића у шестом разреду. Часу присуствовали: директор школе Радмила Божић, библиотекар Ружа Петковић, психолог Драгана Живковић, учитељица Љиљана Миросављевић, наставница биологије Марија Јањић. 

Наставна јединица: Ликовне технике и материјали – сликање на текстилу, тип часа: обрада.

У уводном делу часа наставник је поновио са ученицима градиво са претходног часа тако да ученици могу да повезују наставне јединице. Истакнут циљ часа, кључни појмови и објашњени непознати појмови. Са презентације коју је припремио наставник деца могу да посматрају визуелне примере. У главном делу часа ученици добијају задатак да израде мотиве са етно ћилима техникама батик или тапас. Док су деца радила своје задатке наставник је посматрао радове и давао јасна објашњења, упућивао конструктивне критике, подстицао да буду маштовитији, да сарађују једни са другима, користио је похвалу како би охрабрио ученике уколико су несигурни.  У завршном делу часа истакнути најуспешнији радови.

Час је успешно реализован, ученици су били мотивисани за рад , веома активни, постављали питања, једни другима помагали, сарађивали.

уторак, 8. октобар 2019.

УГЛЕДНИ ЧАС ПРАВОСЛАВНОГ КАТИХИЗИСА, 04. 10. 2019. године


У петак, 04. 10. 2019. године реализован угледни час Православног катихизиса у седмом и осмом разреду код наставника Милана Софронића. Часу присуствовали директор школе Радмила Божић, стручни сарадник Драгана Живковић, професор физичког васпитања Наташа Матић и професор разредне наставе Љиљана Мросављевић.

Наставна јединица: Бог је један али није сам; Новозаветне заповести Божије.

У уводном делу циљ јасно истакнут. Подстиче се интеракција, наставник поставља питања, ученици се укључују у наставу, слободно износе идеје, мишљење. Деца су била заинтересована за рад на часу и пратили су излагање наставника.

Час је успешно реализован.