уторак, 25. јун 2013.

Активности у јуну 2013. године

У школи реализуемо све предвиђене активности без икаквих проблема.

Реализоване су седнице Одељенских и Наставничких већа на којима је верификован успех ученика.
Наставничко веће

Наставници ажурирају потребну документацију, али пронађу времена да мало предахну у друштву и са гостима.
Предах са Сашом Мијатовићем, нашим гостом

Тимови за самовредновање су се састали и настављају са радом.

Активности око завршног испита ученика осмог разреда теку према плану који доноси Министарство просвете.

У петак, 28. јуна 2013. године вршиће се подела ђачких књижица за ученике. Време поделе је договорено са разредним старешинама.