четвртак, 27. март 2014.

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА


У четвртак, 27. марта 2014. године, након три године, реализована је поновна обука радника школе у противпожарној заштити.

Сви радници наше школе присуствовали су предавању, полагали су тест, а потом и практично вежбали гашење ватре.

Активности су у потпуности и веома успешно реализоване. Расположење је било на високом нивоу, што се одразило на велику мотивисаност запослених.


УСПЕШАН ДАН


Данас, 27. марта 2014. године, у нашој школи одржана су Одељенска већа, Веће учитеља и Наставничко веће.
Седнице су у потпуности реализоване, а на Наставничком већу предложени су и изгласасни представници Школског одбора из колектива школе.
Будући да је седници присуствовао велики број чланова колектива, овом приликом им се захваљујемо.недеља, 23. март 2014.

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА

Друштво математичара Србије, с одобрењем Међународне асоцијације "Кенгур без граница" са центром у Паризу, од школске 2006/2007. године организујe у Србији Међународно математичко такмичење "Кенгур без граница".
Циљ такмичења је повећање интересовања за математичке и природне науке, као и степен логичког и комбинаторног мишљења, разумевања текстова и коришћења стеченог математичког знања.
У оквиру такмичења ученици у целом свету, у преко 60 држава, у исто време размишљају о истим проблемима и решавају исте задатке.
Време такмичења било је јединствено у свету, у четвртак 20. марта 2014. године са почетком у 10 часова.
У нашој школи за ово такмичење пријавило се десет ученика од другог до четвртог разреда.
Атмосфера са такмичења
Такмичење је реализовано у матичној школи у Амајићу уз дежурство учитеља Милијане Лазић и Предрага Спасојевића.