уторак, 30. септембар 2014.

Ажуриран ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ

У циљу транспарентности рада школе, ажуриран је ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ.

Ученици, родитељи, запослени и надлежне службе могу да изврше увид у ажуриране извештаје, планове и програме.

Школска година је почела на време.

Седница Наставничког већа одржана је у Августу, као и у септембру. Такође, састали су се и активи.

Извршено је планирање активности за Дечју недељу. Следе извештаји о обављеним активностима после реализације.