четвртак, 26. новембар 2020.

УГЛЕДНИ ЧАС ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА

 У четвртак, 26.11.2020.године, наставник Саша Горданић је реализово угледни час информатике и рачунарства.

Наставна јединица: Визуелизација података - графикони.

Час добро припремљен и успешно реализован. Ученици су максимално ангажовани на програмирању микробита, изради табеле и графикона у  програму Microsoft Office Excel 2010.
среда, 25. новембар 2020.

УГЛЕДНИ ЧАС ХЕМИЈЕ

 У уторак, 24.11.2020.г. наставник Саша Горданић је реализовао угледни час хемије у 7.разреду.

Наставна јединица: Ковалентне веза (утврђивање).

Наставник се одлично припремио за час, а на самом часу ученици су у групама правили мапу ума од кључних речи. Сличан задатак, са мање појмова, је успешно урадио ученик који учи по ИОП-у. 

Час успешно реализован.

У прилогу су фотографије.
петак, 20. новембар 2020.

УГЛЕДНИ ЧАС ФИЗИКЕ


У петак,  20.11.2020.год.,  наставник физике, Урош Лазић, је реализовао угледни час у 7.разреду.

Наставна јединица: Њутнови закони

Часу присуствовали: директорица школе Радмила Божић, психолог Марија Видаковић, наставник  Саша Горданић.

 Општа запажања:

-        истакнут циљ часа;

-        рад у групи, развијање сарадничких вештина;

-         коришћење мапе ума, као креативног алата да се кроз групни рад приступа учењу и на ефикаснији начин стичу знања;

-        ученици су били креативни и мотивисани за рад;

-     ученик који је радио по ИОП-у је радио својим темпом – одрадио све предвиђене активности;

-        социо-емоционална клима на часу је била узорна, однос наставника и ученика се заснива на међусобном уважавању.


УГЛЕДНИ ЧАС СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 У петак,  20.11.2020.год.,  наставница српског језика, Ивана Ивановић, је реализовала угледни час у 7.разреду.

Наставна јединица: ,,Дневник“ Ана Франк

Часу присуствовали: директорица школе Радмила Божић, психолог Марија Видаковић, наставник хемије Саша Горданић, професор разредне наставе Љиљана Миросављевић

 Општа запажања:

-        истакнут циљ часа;

-        истицани кључни појмови;

-        ученици су показали да су разумели предмет учења на часу;

-        ученици су активно  учествовали у раду;

-        наставница добро познаје ученике, њихове могућности, темперамент;

-        наставница је развијала кооперативне ситуације учења;

-     код ученика подстицано изражавање емоција што је у функцији развијања емоционалне интелигенције и моралног дела личности;

-  Прилагођени захтеви могућностима ученика;

-        социо-емоционална клима на часу је била узорна, однос наставника и ученика се заснива на међусобном уважавању.-       

УГЛЕДНИ ЧАС СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 У четвртак,  19.11.2020.год. наставница Ивана Ивановић је реализовала угледни час у 5.разреду.

Наставна јединица: Придеви

Часу присуствовали: директорица школе Радмила Божић, наставник Саша Горданић, стручни сарадник Ружа Петковић

Припрема за час потпуна и садржајна. Примењен групни рад (у складу са препорукама), ученици кроз квиз проверавали знања о придевима, а новина је што је тачност одговора проверавана употребом микробита. Час успешан и динамичан.