уторак, 30. октобар 2018.

ИЗВЕШТАЈ О РАДИОНИЦАМА У СКЛОПУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ


Дана 25.10.2018. године реализована је радионица у склопу Професионалне оријентације за ученике седмог и осмог разреда на ЧОС – у у сарадњи са одељенским старешинама Урошем Лазићем и Иваном Ивановић. Ученици су имали заједничку тему која се односи на родну равноправност.  Циљ радионице је да се подстакне развијање свести о родној равноправности, о сопственим особинама, о поштовању других људи са њиховим специфичностима и одликама, развијање свести о сопственим интересовањима у светлу родне равноправности, повезаност интересовања и потреба појединаца кроз грађанска и људска права, развијање свести о поштовању принципа једнаких могућности и права за све. Ученици су подељени у групе и добили су задатак да на основу картица са занимањима групе разврстају занимања у две колоне: типична занимања за мушкарце и типична занимања за жене. Затим су дискутовали о томе да ли жене/мушкарци могу да се баве неким занимањима која су окарактерисана искључиво као женска, тј. мушка. Ученици осмог разреда су направили пано о родној равноправности који садржи следеће податке:

-          шта је родна равноправност
-          шта је родно заснована дискриминација
-          шта се не сматра родном дискриминацијом

На крају радионице су ученицима подељени радни листићи „Родни стереотипи – домаћинство или каријера“ на којима ученици износе своја мишљења о томе да ли жене треба да се посвете каријери, да ли су дечаци спретнији у занатима од девојчица, да ли кућни послови треба да буду подељени, каква су деца чији родитељи раде – да ли су проблематичнија, каква је личност успешних жена итд.

Стручни сарадник
Драгана Живковић

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ РАДИОНИЦИ „БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ“


У оквиру реализације часова одељенског старешине планиране су активности са ученицима на тему превенције употребе дрога. Дана 25.10.2018. године реализована је радионица у седмом разреду на тему „Болести зависности“.

Ученици су добили потребан материјал и затим су поделили обавезе. Прво су требали да проуче садржај који је припремио библиотекар школе, а који се односи на зависност од никотина, алкохола и наркотика. Ученици су савладали појмове психичка и физичка зависност, информисали се о томе које су најзаступљеније дроге, како никотин, алкохол и наркотици утичу на организам и на психички живот особе.

Циљ радионице је информисање о болестима зависности и развијање свести код ученика о негативним утицајима наркотика, алкохола и дувана на организам, психички живот и понашање особе.

четвртак, 25. октобар 2018.

ОРГАНИЗОВАЊЕ СПОРТСКЕ НЕДЕЉЕ

Организатор: наставник Наташа Вучетић
Датум: 08. 10.2018 - 17.10.2018

Учесници активности су ученици од 5. до 8. Разреда и наставници. Ученици су се сами договарали и планирали своје активности у току спортске недеље.

08.10. Ученици од 5 до 8 разреда су правили мешовите екипе и договорили се да направе турнир у фудбалу, ( дечаци и девојчице)

10.10. Одржан турнир у одбојци са мешовитим екипама(девојчице од 5. До 8. Разреда). а дечаци су играли фудбал ( пети разред против екипе коју су чинили ученици шестог, седмог и осмог разреда)15.10. Турнир у фудбалу (девојчице од 5. до 8. Разреда). Дечаци су рекреативно играли баскет 3:3. Пешачење са нижим разредима у присуству учитељице Љиљане Миросављевић.

17.10. Задњи дан спортске недеље ученици су правили турнир у кошарци, баскету и играли су игру „Пут око света“. Одбојка са наставницима и ученицима.
УГЛЕДНИ ЧАС СРПСКОГ ЈЕЗИКА


У среду, 24. 10. 2018. године реализован угледни час код учитељице Љиљане Миросављевић. Часу су присуствовали директор школе Радмила Божић, психолог Драгана Живковић, наставница географије Светлана Николић и наставница руског језика Винка Бојић.

Асистент/помоћник : Милијана Лазић; Предмет и разред: Српски језик, I - II - III разред. Наставна јединица : Тематски речник: јесен; Тип часа: вежба; Циљ часа: развијање говорне и писане способности ученика.

Општа запажања:

Учитељица је повезала наставну јединицу  са различитим областима (музичка култура, ликовна култура, природа и друштво, свет око нас) , одабрала ефикасна наставна средства (стикери, хамер, текст песме, апликације) која код ученика подстичу заинтересованост, остварена је интеракција са ученицима, час је био динамичан, деца активна на часу, ученици су излагали своје идеје и износили мишљења, постављали питања, атмосфера на часу продуктивна. Ученици су добили задатак да раде у пару, касније у групи. Рад у пару подразумева да два ученика заједнички обрађују један проблем и радећи у пару лакше се споразумевају. Такође, рад у групи подразумева лакше долажење до решења и поделу обавеза. На крају часа учитељица даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду на часу.
недеља, 21. октобар 2018.

РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ


Дечја недеља 2018. године под слоганом „Моје је право да живим срећно и здраво – За одрастање без насиља“ реализована је од 1. до 5. октобра. Циљ ове манифестације је да се створе услови за остваривање права деце. Превенција насиља, злостављања и занемаривања  чине мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера  сарадње, уважавања и конструктивне комуникације. Превентивним активностима се подиже ниво свести и осетљивости детета и ученика на препознавање разних облика насиља, злостављања и занемаривања; родитеља и свих запослених за препознавање насиља, злостављања и занемаривања; негује се атмосфера толеранције; истичу се знања која су потребна за конструктивно реаговање на насиље; обезбеђује се заштита детета од насиља.

Насиље можемо разврстати по различитим облицима и нивоима. Што се тиче облика насиља насиље можемо сврстати у: физичко, психичко, социјално, сексуално, електронско. Под физичким насиљем се подразумева примена физичке силе (нпр. гурање, ударање, шамарање, гушење, дављење, физичко задржавање, притискање, гребање, протресање, штипање...). Под психичким насиљем се подразумева примена психичке силе која узрокује јављање страха, угрожености, узнемирености, повреде достојанства, вербални напади, вређање, псовање, називање погрдним именима, ухођење или узнемиравање преко свих средстава за комуницирање итд. Под сексуалним насиљем се подразумева било који сексуални чин, покушај остваривања сексуалног чина, нежељени сексуални коментар или предлог који је усмерен против особе. Социјално насиље се дешава када се неко искључује из групних активности, оговара, кад се причају лажи о некој особи или наговарају други да се са том особом не друже. Електронско насиље се дешава када неко, без дозволе, снима телефоном друге и то шаље даље, или узнемирава позивима, порукама.

На Активу учитеља сачињен је план реализације Дечје недеље кога су се учитељи оквирно држали.

Дан
Активност
Реализатори
Понедељак
(1.10.2018.)
Разговор о дечјим правима уз примере понашања из школе; Заједничка игра.
(Присуствовао један број родитеља)
Милена Матовић
Јована Несторовић
Предраг Спасојевић
Уторак
(2.10.2018.)
Израда Паноа о осећањима на енглеском језику
Милена Матовић
Јована Несторовић
Предраг Спасојевић
Маријана Николић
Среда
(3.10.2018.)
Емпатија према деци са телесним недостацима – глуво-нема деца, игра пантомиме
Милена Матовић
Јована Несторовић
Предраг Спасојевић
Милан Софронић
Четвртак
(4.10.2018.)
Патронажна сестра, Љубица Гавриловић, одржала предавање о здравој исхрани; Реализован маскенбал (присуство великог броја родитеља)
Љубица Гавриловић
Милена Матовић
Јована Несторовић
Предраг Спасојевић
Петак
(5.10.2018.)
Спортски дан; дружење у Амајићу
Љиљана Миросављевић
Милијана Лазић
Милена Матовић
Наташа Вучетић
Предраг Спасојевић

Дечја недеља реализована је веома успешно. Било је предавача ван установе и било је укључено доста родитеља. Такође, учешће су узели и предшколци па је остварена сарадња и са овом установом.

четвртак, 18. октобар 2018.

ПАЛАЧИНКАРЕЊЕ, 18. октобра 2018.године


У четвртак, 18 октобра 2018. године, започели смо у Доњој Трешњици реализацију сурета ученика, родитеља и радника школе. У све су укључени и предшколци и играоница., па ово представља леп вид сарадње са предшколском установом.

Договор је да једном месечно одвојимо два сата времена (од 10 до 12 часова) за дружење из кога деца, а и ми, можемо много да научимо.

Одрасли су обезбедиле материјал за прављење палачињакаи извршили поделу рада. Палачинци су нафиловани кремом, џемом, плазмом орасима по жељи ученика, уз негазиране сокове.

Сви су имали довољно посластица и нико од деце није могао више да једе, тако да је палчињака остало и за ужину сутра.

Ученицима, мајкама и радницима школе се овај вид дружења свидео, и настављамо га у новембру уз уштипке.
РАДИОНИЦА „ЈА ЗА 15 ГОДИНА“


Дана 17.10.2018. године на четвртом часу реализована радионица са ученицама трећег разреда на тему „Ја за 15 година“. Циљ радионице је формулисање сопствених очекивања, изграђивање способности повезивања очекивања са избором школе/занимања.

Ученице су добиле задатак да осмисле краћу причу која ће представљати реалан опис њих за 15 година. Одговарале су на питања како виде себе у будућности, коју школу су завршиле, чиме се баве, да опишу време које проводе на радном месту, шта раде након посла, да ли су задовољне избором посла, да ли намеравају дуго да се баве одабраним  послом и да ли би мењале нешто да могу да врате време уназад. Када су завршиле са писањем ученице су читале своје приче и наводиле разлоге зашто баш тим занимањем које су одабрале желе да се баве.

На крају су добиле задатак да нацртају себе на радном месту „ Ја за 15 година у жељеном занимању“. Ученице су кроз цртеж представиле себе на послу за 15 година, занимање, како изгледа радно место, радна униформа, средства или алати, сировине, радни процес, радно окружење итд.

Стручни сарадник,
Драгана Живковић


ИНФОРМИСАЊЕ О ЗАНИМАЊИМА, КАРИЈЕРИ И ПУТЕВИМА ОБРАЗОВАЊА


Дана 16.10.2018. године наставница Марта Живановић је реализовала радионицу на тему „Образовни профили у средњим школама“ у осмом разреду у склопу програма Професионална оријентација. Циљ одржане радионице је био да ученици разумеју појмове област рада, образовни профил, занимање; упознавање са стручним областима различитих средњих стручних школа; повезивање образовних профила са занимањима у средњим стручним школама; оспособљавање ученика за проналажење путева кроз мрежу школа до жељеног занимања.

Ученицима је одржано краће предавање које се односи на образовне профиле. Затим су подељени у групе и добили су задатак да повежу средње стручне школе са припадајућим профилима. Након тога су ученици направили пано који се односи на мрежу средњих школа у Малом Зворнику, Лозници и Великом Зворнику.

петак, 12. октобар 2018.

ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ


Предавање на тему „Полиција у служби грађана“, посвећено унапређењу безбедоносне културе деце и младих, реализовано је 09. 10. 2018. године. Предавање, намењено ученицима нижих (четврти разред) и виших разреда (шести разред) основне школе одржао је полицајац Данко Гурдељевић, који је ученике упознао са опасним и кажњивим понашањима, али и начинима како се заштити од могућих опасности и непријатности, на улици и јавним местима.

Ученици су могли да чују шта све ради полиција да би заштитила грађане, јавни ред и имовину, каква је опремљеност и организованост полицијских службеника, који су задаци полиције,  јединице полиције, шта полиција користи у обављању задатака, којих правила треба да се придржавају да би се осећали безбедно у школи, на путу од школе до куће и како треба да се понашају када остану сами код куће да би се осећали безбедно. Ученици су током предавања били активни, заинтересовани за ову тему, постављали су питања, давали одговоре на постављена питања, износили своје мишљење, ставове...

Стручни сарадник,
Драгана Живковић

уторак, 2. октобар 2018.

РАДИОНИЦA НА ТЕМУ „ПРАВИЛА ПОНАШАЊА“


Ради превенције насиља ученици петог и шестог разреда су учествовали у радионици „Правила понашања“. Под насиљем се подразумева сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које за последицу има стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета, ученика и одраслог.

Дана 12. 09. 2018. године, на ЧОС-у у сарадњи са одељенским старешином, Маријом Јањић, психолог школе је одржао радионицу на тему „Правила понашања“ у шестом разреду. Ученицима је представљен Правилник о понашању, прочитане обавезе и права ученика, а затим су добили задатак да на пано испишу нека од већ споменутих правила. Пано је изложен у учионици за биологију како би ученици имали увид у правила понашања.

Дана 24. 09. 2018. године на ЧОС-у у сарадњи са одељенским старешином Наташом Вучетић психолог школе је одржао радионицу на тему „Правила понашања“ ученицима петог разреда. Укратко је ученицима представљен Правилник о понашању, а затим су били подељени у три групе и свака група је добила задатак. Прва група је имала задатак да напише правила понашања на часу, друга група правила облачења у школи и трећа група правила понашања према запосленима и друговима. Након тога је изабран представник сваке групе који је ова правила прочитао и потом су ученици заједно правили пано о правилима понашања. 

Стручни сарадник,
Драгана Живковић


УГЛЕДНИ ЧАС ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 02.10.2018. године

Дана 02.10.2018. године наставник ликовне културе Бојан Грујић је одржао Угледни час у петом разреду (блок час, 3. и 4.). Часу су присуствовали директор школе Радмила Божић, психолог Драгана Живковић, наставник музичке културе Дарко Ковачевић, наставник ТИО и физике Саша Горданић.


Наставна тема: Линије у свету око нас;

Наставна јединица: Врсте и карактер  линија.

Циљ часа : Обједињавање и повезивање знања из историје, ликовне културе, музичке културе и српског језика, а све везано за праисторију, примитивну музику, праисторијско доба, појаву првог писма и цивилизација. 

Наставник је повезао наставну јединицу  са различитим областима (географија, историја, српски/матерњи језик, музичка култура) , навео је доста примера из живота, одабрао ефикасна наставна средства (репродукције уметничких дела, ученички радови;компјутер, видео-бим, интернет, уџбеник и методички приручник ликовне културе за 5. разред; наставна област линија у уџбенику, интернет извори;уџбеници из историје, српског/матерњег језика, музичке културе за 5. разред; CD са музичким композицијама; PPT презентација са визуелним примерима фотографије из уметничког наслеђа)  која код ученика подстичу пажњу, остварена је интеракција са ученицима, час је био динамичан, деца заинтересована за наставу, ученици су излагали своје идеје и износили мишљења. Наставник подстиче ученике на рад тако што их мотивише високом оценом. На крају часа наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду на часу укључујући и препоруке али ученици су појединачно износили мишљење о  раду своје групе, о томе на чему треба да пораде, а шта је добро. Такође, свака група је давала бод групи за коју мисли да је најбоља. Група која је изгласана за најбољу добиће петице.

Активности и радови ученика показју да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено, да повежу предмет учења са претходно наученим у различитим областима и свакодневним животом.