МИСИЈА И ВИЗИЈА

МИСИЈА. Мисија наше школе је да индивидуализованим приступом ученицима, васпитавамо, образујемо и оспособљавамо их за живот како у технолошки и информационо развијеном свету, тако и у духу традиционалних вредности. Школа, сарадњом запослених, родитеља и других локалних удружења и организација доприноси развијању креативности, толеранције, одговорнијег односа према људима, природи и самом себи, помажући им да на тај начин изграде правилан систем вредности.


ВИЗИЈА. Жеља нам је да наша школа опстане и постане установа у којој ће стручни кадар, кроз стално усавршавање, бити оспособљен да  у савремено опремљеним просторијама изводи квалитетну наставу прилагођену потребама сваког ученика.
Тежимо да наша школа постане установа у којој ће и ученици, и наставници, и родитељи и локална заједница сарађивати у осмишљавању и реализовању активности из свих сегмената рада школе, користећи све расположиве потенцијале, и тако постати образовно – васпитни, културни и спортски центар локалне средине.


Нема коментара:

Постави коментар