четвртак, 1. јун 2017.

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РИБОЛОВУ

У среду, 31. маја 2017. године у Амајићу је реалиовано такмичење у спортском риблову за ученике нжих разреда ОШ „Милош Гајић“.

Учешће у овј манифестацији уело је 15 (од укупно 29) ученика од првог до четвртаог разреда.

Такмчари, наставници, родитељи и представници Клуба спортских риболоваца „Дринско језеро“ Мали Зворник окупили су се у 14 часова. Учитељ Бранко Бошковић из Брасине прегледао је прибор ученика. Бранко Пеша, судија, извршио је кратку пипрему ученика и извлачење места.

Процедура је у потпуности испоштована. Учешће у реализацији узели су:
  • Бранко Пеша КСР „Дринско језеро“;
  • Бранко Бошковић, учитељ, КСР „Дринско језеро“;
  • Славка Илић, учитељица, КСР „Дринско језеро“;
  • Љиљана Миросављевић, учитељица ОШ „Милош Гајић“;
  • Наташа Вучетић, ОШ „Милош Гајић“;
  • Урош Лазић, наставник, ОШ „Милош Гајић“;
  • Предраг Спасојевић, ОШ „Милош Гајић“;
  • Горан Илћ, родитељ два такмчара;
  • Бојана Радић, пријатељ манифестације.

Риболов је трајао два сата. Након заврштка пецања, извшено је мерење улова. За сада су доступни незванини несистематизовани подаци у којима се види количина улова рибе.

Ученици су били задовољни такмичењем, као и представници Клуба спортских риболоваца „Дринско језеро“ Мали Зворник. 


Сређивање прибора
Објашњавање правила

Излачење места
Ученици на стази
Ученици на стазиКоличина уловљене рибе


Фотографиј: Наташа Вучетћ и Предраг Спасојевић.