среда, 27. децембар 2023.

УГЛЕДНИ ЧАС ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА

 

Наставник Младен Суботић је са ученицима 5.2 разреда одржао угледни час физичког и здравственог васпитања, чија је наставна јединица била :,,Бечки валцер“. Четворо ученика, два дечака и две девојчице, са занимањем су пратили наставникове кораке, показујући ангажованост и жељу за учењем.

            Наставник је у једноставном и занимљивом облику представио сваки корак бечког валцера, с посебним фокусом на детаље и правилно позиционирање тела. Ученици су брзо усвајали технику и успешно изводили кораке под наставниковим водством.

На крају часа, наставник је ученицима дао позитивну повратну информацију о  раду, истичући њихов напредак и ангажованост.УГЛЕДНИ ЧАС ГЕОГРАФИЈЕ

 


            Наставница географије, Светлана Николић је реализовала угледни час у 8.2 разреду на тему Физичко-географске одлике Србије. У уводном делу, са педагошким вештинама, подсетила је ученике на претходно научено.

Након тога, ученици су подељени у групе и активно радили на групним задацима, што је допринело тимском духу и међусобној сарадњи. Касније, кроз постављање питања за све ученике из области физичко-географских одлика Србије, наставница је обезбедила индивидуалну улогу сваког ученика у процесу учења.

На крају часа, ученици су имали могућност да самостално процене свој рад и ангажованост, доприносећи развоју самооцењивања. Наставница је затим пружила целокупну повратну информацију ученицима о њиховом раду.

 

 

 

 

 

           

 

субота, 23. децембар 2023.

УГЛЕДНИ ЧАС ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА

 

У петак, 22. децембра 2023, учитељица Љиљана Миросављевић  је одржала угледни час из физичког и здрваственог васпитања у комбинованом разреду са ученицима првог, другог, трећег и четвртог разреда. Учитељица Милијана Лазић је била асистент. Наставна јединица у сваком разреду је из области полигона, а ученици су се у паровима такмичили кроз неколико различитих станица.

Занимљиве игре које развијају и физичке и менталне способности. Током свих активности је владала радна и креативна атмосфера, подстакнута одличном комуникацијом и повратним информацијама током самог рада, као и на крају часа.

У завршном делу часа парови су имали задатак да саставе јелку од мотивационих порука за здрав живот.


УГЛЕДНИ ЧАС СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 

У петак, 22. децембра 2023, учитељица Милијана Лазић је одржала угледни час из српског језика у комбинованом разреду са ученицима првог, другог, трећег и четвртог разреда. Учитељица Љиљана Миросављевић је била асистент. Наставна јединица у сваком разреду је из области правописа, а ученици су измештени из своје свакодневице у улогу лекара-хирурга специјалисте који оперише језик. 

Креативан приступ и припремљени материјал у виду хируршких капица, маски, рукавица, медицинске торбице и сл. ученике је подстакао да дају максимум и постигли су предвиђене исходе. Током свих активности је владала радна и креативна атмосфера, подстакнута одличном комуникацијом и повратним информацијама током самог рада, као и на крају часа.

Ученици су радили са осмесима на лицима и постигли су предвиђене исходе, а они који нису, добили су препоруку да користе сопствену терапију коју су током часа прописали за свог пацијента.