уторак, 23. новембар 2021.

УГЛЕДНИ ЧАС ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА

 

Наставник физичког и здравственог васпитања, Зоран Грбић, је са ученицима осмог разреда одржао угледни час на тему ,,Елементи технике, кошаркашки двокорак“. Наставник је на часу развијао тимски дух, подстицао ученике и мотивисао их да савладају моторичку вештину кошаркашког двокорака, као и да научено примене у свакодневном животу, нпр. баскету на игралишту.

Поред тога, наставник је развијао компетенцију одговорног односа према здрављу, указујући на редовно вежбање и правилно извођење вежби.

Атмосфера на часу је била подстицајна, социо-емоционална клима узорна, а час припремљен и одржан са одличним успехом.