понедељак, 28. фебруар 2022.

"ЧИТАЈМО ГЛАСНО"

 Поводом обележавања Националног дана књиге, 28. фебруара, ученици издвојеног одељења у Цулинама су се укључули у акцију "Читајмо гласно".

Циљ акције је   промовисање књиге, културе читања и читалачке писмености.четвртак, 24. фебруар 2022.

ТЕМАТСКИ ДАН – БИБЛИОТЕКА, Доња Трешњица

 


Прва активност – ПРОШЛОСТ

Министарство просвете је 1868. године објавило распис о оснивању књижница при основним школама. Формирање књижног фонда било је намењено пре свега самим учитељима, пошто су они били дужни „да своје мисли непрестано богате читањем корисних књижевних дела“.

Школским библиотекама је требало набављати књиге и часописе који говоре о васпитању и настави, као и о самим предметима који се предају у школи, посебно природним. Српска држава је схватала потребу да школе у сиромашним селима помаже слањем бесплатних примерака књига. 

Дана 24. фебруара 1872. године Министарство је, преко Подринског начелства, у Доњу Трешницу послало један примерак књиге Српске народне пејсме из Херцеговине (женске), са упутством да је учитељ „у списак школских књига заведе и у књижници школској држи“. Књига је штампана 1866. године.

Марта 1873. године Министарство је послало 11 примерака различитих књига, непознате садржине а, из неког разлога, трешничка школа је ускоро добила и Стенографске белешке о седницама Народне скупштине држане у Београду 1874/5. године.

Према подацима објављеним у Просветном гласнику за 1880. годину трешничка библиотека је имала 122 наслова.


 

Друга активност – ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА

Разговор о томе како је организована библиотека у школи као и градска библиотека.

Посао библиотекара.

Библиотекар као давалац препоруке.

Рокови за позајмљивање.

Рад са енциклопедијама.

Посебно истакнуте добробити читања књига бар 20 минута дневно: развијање активног речника ученика, богаћње изражавања,  Развој мишљења, разумевање прочитаног.

Истакнут значај читања у савладавању других наставних предмета осим српског језика.

 Трећа активност – ЗБИРКЕ УЧЕНИКА

Представљен избор поезије, прозе и кратких умотворина од стране ученика.

Приказана је збирка песама, Песмарица у електронском облику доступна на линку: https://online.fliphtml5.com/abnav/izbl/

Договор о изради наредних збирки. 

Четврта активност – Речник

Наставница Енглеског језика је са ученицима израдила Речник енглеског језика.

Представљање речника.

Дигитализовање истог и објављивање као е-књиге.

https://online.fliphtml5.com/abnav/thlj/


 

Пета активност – Членаске карте и украшавање

Израда чланских картица за школску билиотеку.

Демонстрирање рада библиотеке – подела чланских картица и позајмљивање књига.

Ученици у улози школског библиотекара.

Украшавае збирке прича која ће бити дигитализована и постављена на Интернет:

https://online.fliphtml5.com/abnav/cxgo/
АКЦИЈА "ЗАСАДИ ДРВО"

 У циљу очувања здраве животне средине и одрживог развоја друштвене заједнице, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, је свим школама  доставило по две саднице белог бора.

Данас су наши најмлађи ученици у школском дворишту у издвојеним одељењима у Доњој Трешњици и у Цулинама, засадили своје саднице и које ће у наредном периоду неговати.