РАДНИЦИ ШКОЛЕКАДРОВСКА СТРУКТУРА / БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ    шк.2020/21.г.

 

Руководство школе

Име и презиме

Врста стручне спреме

Послови на којима ради

Године радног стажа

Лиценца

% ангажовања у школи

% ангажовања у другој школи

Радмила Божић

VII

директор

26

+

100%

0

 

Наставни кадар

Име и презиме

Врста стручне спреме

Предмети које предаје

Године радног стажа

Лиценца

%ангажовања у школи

% ангажовања у другој школи

Љиљана Миросављевић

VII

учитељ

12 (10)

+

100%

0

Милијана Лазић

VII

учитељ

24 (11)

+

100%

0

Предраг Спасојевић

VII

учитељ

24 (10)

+

100%

0

Милена Матовић

VII

учитељ

25 (4)

+

100%

0

Маријана Николић

VII

енгл.јез.

17 (7)

-

40%

60%

Ивана Ивановић

VII

срп.јез.

10

+

72,22%

17%

Марија Митровић

VII

енгл.јез.

1 (7)

+

33,33%

0

Винка Бојић

VII

рус.јез.

4 (9)

-

33,33%

44,44%

Урош Лазић

VI

матем.

8 (10)

-

66,67%

0

VI

физ.

8 (10)

-

30%

0

VI

ТиТ

 

 

10%

0

Марија Јањић

VII

биологија

7 (3)

+

30%

75%

Милосав Марковић

VII

историја

4

+

25%

70%

Светлана Николић

VII

географија

23 (9)

+

30%

70%

Данко Дамјановић

VII

лик.култ.

3 (10)

 

20%

31%

Дарко Ковачевић

VII

муз.култ.

10 (4)

+

20%

80%

Саша Горданић

VII

 ТиТ, инф. хемија

3 (7)

-

55%

0

Милан Софронић

VII

веронаука

9 (8)

-

35%

50%

Наташа Матић

VII

физ.васп.

6 (9)

+

45%

55%

 

Стручни сарадник

Име и презиме

Врста стручне спреме

Послови на којима ради

Године радног стажа

Лиценца

%ангажовања у школи

%ангажовања у другој школи

Марија Видаковић

VII

психолог

1

-

50%

50%

Ружа Петковић

VII

библиотекар

28

+

44%

55%

Ивана Ивановић

VII

срп.јез.

10

+

6%

0%

 

Административно – финансијско особље

Име и презиме

Врста стручне спреме

Послови на којима ради

Године радног стажа

Лиценца

%ангажовања у школи

%ангажовања у другој школи

Драгана Комарчевић

VII

секретар

13 (6)

+

50%

50%

Мирјана Врачевић

IV

рачун., сервирка, спремачица

24 (4)

-

93%

0

Помоћно – техничко особље

Име и презиме

Врста стручне спреме

Послови на којима ради

Године радног стажа

Лиценца

%ангажовања у школи

%ангажовања у другој школи

Владимир Mиросављевић

III

ложач

8 (9)

+

60%

0

Драгица Божић

II

спремач.

20 (9)

-

100%

0

Цвета Трифуновић

II

спремач.

13 (2)

-

35%

65%

Љубинка Бојић

II

спремач.,ложач

17

-

100%

0

Љиљана Лазић

II

спремач.,ложач

23 (10)

-

100%

0

 

Број систематизованих радних места према нивоу квалификација

 

Ниво квалификације

број систематизованих радних места

VII

IV

III

II

I

11,96

0,50

0,60

0,78

3,00

 

Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација

 

Ниво квалификације

 

VII

VI

IV

III

II

I

број запослених на неодређено

7,03

/

0,50

0,60

0,78

3,00

број запослених на одређено

3,96

0,97

/

/

/

/

 

 

Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа): 0

 

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години: 0

 

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години: 0

 

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години: 0

 

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години: 0Нема коментара:

Постави коментар