среда, 27. фебруар 2013.

Седница Наставничког већа и Школског одбора

Данас је у ОШ „Милош Гајић“ у Амајићу одржана седница Наставничког већа, на којој је донета Одлука о избору уџбеника за ученике од петог до осмого разреда за школску 2013/2014.годину.

У 13 часова је одржана седница Школског одбора. Између осталог, на седници су донете Одлуке о усвајању Завршног рачуна ОШ „Милош Гајић“ и Извештаја о раду директора за период од 01.09.2012.год. до 28.02.2013.год.

уторак, 26. фебруар 2013.

Распоред писмених задатака

Крајем јануара је на огласној  табли ОШ „Милош Гајић“ у Амајићу објављен распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за све разреде.РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ РАДОВА ЗА   5.  РАЗРЕД   У   I I   ПОЛУГОДИШТУ

Наст.предмет
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ
ПИСМЕНЕ  ВЕЖБЕ, КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ТЕСТИРАЊА
НАСТАВНИК

I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VIСРПСКИ ЈЕЗИК


I

III


I

III
IV

Ивана Ивановић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
III
II


Јелена Ђурић
РУСКИ ЈЕЗИКIV
Надежда Барловац
ИСТОРИЈА

ГЕОГРАФИЈА

МАТЕМАТИКА


I

IV

IV


IV


Урош Лазић
БИОЛОГИЈА
II

II

Благоје Ранђеловић            РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ РАДОВА ЗА  6.  РАЗРЕД   У   I I  ПОЛУГОДИШТУ

Наст.предмет
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ
ПИСМЕНЕ  ВЕЖБЕ, КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ТЕСТИРАЊА
НАСТАВНИК

I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VIСРПСКИ ЈЕЗИК


II

I

IV

Ивана Ивановић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
II


IV

II


Јелена Ђурић
РУСКИ ЈЕЗИКIV
Надежда Барловац
ИСТОРИЈА

ГЕОГРАФИЈА

III


Светлана Николић
ФИЗИКАIII

II


Верица Радић
МАТЕМАТИКА


III

IV

V


IV


Урош Лазић
БИОЛОГИЈАII

III


Благоје Ранђеловић
РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ РАДОВА ЗА 7.  РАЗРЕД   У   I I  ПОЛУГОДИШТУ

Наст.предмет
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ
ПИСМЕНЕ  ВЕЖБЕ, КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ТЕСТИРАЊА
НАСТАВНИК

I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VIСРПСКИ ЈЕЗИК


II

II


III

III
IV

Ивана Ивановић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКIVIV

I


Јелена Ђурић
РУСКИ ЈЕЗИКIII
Надежда Барловац
ИСТОРИЈА

ГЕОГРАФИЈА

I


Светлана Николић
ФИЗИКА


III

I

I

Верица Радић
МАТЕМАТИКА


III

IVI
IV
III

Милена Перић
БИОЛОГИЈАII

I


Благоје Ранђеловић
ХЕМИЈА
II
II


Благоје Ранђеловић

РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ РАДОВА ЗА 8.  РАЗРЕД   У   I I  ПОЛУГОДИШТУ

Наст.предмет
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ
ПИСМЕНЕ  ВЕЖБЕ, КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ТЕСТИРАЊА
НАСТАВНИК

I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VIСРПСКИ ЈЕЗИК


II

I


III


IV

Ивана Ивановић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКIVIV

I


Јелена Ђурић
РУСКИ ЈЕЗИКIII
Надежда Барловац
ИСТОРИЈА

ГЕОГРАФИЈА

I


Светлана Николић
ФИЗИКА
IIIВерица Радић
МАТЕМАТИКА


I

II

IV


II


Верица Радић
БИОЛОГИЈАI
IVБлагоје Ранђеловић
ХЕМИЈАIII


II

Благоје Ранђеловић