среда, 27. фебруар 2013.

Седница Наставничког већа и Школског одбора

Данас је у ОШ „Милош Гајић“ у Амајићу одржана седница Наставничког већа, на којој је донета Одлука о избору уџбеника за ученике од петог до осмого разреда за школску 2013/2014.годину.

У 13 часова је одржана седница Школског одбора. Између осталог, на седници су донете Одлуке о усвајању Завршног рачуна ОШ „Милош Гајић“ и Извештаја о раду директора за период од 01.09.2012.год. до 28.02.2013.год.

уторак, 26. фебруар 2013.

Распоред писмених задатака

Крајем јануара је на огласној  табли ОШ „Милош Гајић“ у Амајићу објављен распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за све разреде.



РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ РАДОВА ЗА   5.  РАЗРЕД   У   I I   ПОЛУГОДИШТУ

Наст.предмет
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ
ПИСМЕНЕ  ВЕЖБЕ, КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ТЕСТИРАЊА
НАСТАВНИК

I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI















СРПСКИ ЈЕЗИК


I

III


I

III
IV

Ивана Ивановић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК




II



I
II


Јелена Ђурић
РУСКИ ЈЕЗИК



IV








Надежда Барловац
ИСТОРИЈА













ГЕОГРАФИЈА













МАТЕМАТИКА


I

IV

IV


IV


Урош Лазић
БИОЛОГИЈА








II

II

Благоје Ранђеловић















            РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ РАДОВА ЗА  6.  РАЗРЕД   У   I I  ПОЛУГОДИШТУ

Наст.предмет
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ
ПИСМЕНЕ  ВЕЖБЕ, КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ТЕСТИРАЊА
НАСТАВНИК

I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI















СРПСКИ ЈЕЗИК


II

I





IV

Ивана Ивановић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК




II


IV

II


Јелена Ђурић
РУСКИ ЈЕЗИК



IV








Надежда Барловац
ИСТОРИЈА













ГЕОГРАФИЈА









III


Светлана Николић
ФИЗИКА







III

II


Верица Радић
МАТЕМАТИКА


III

IV

V


IV


Урош Лазић
БИОЛОГИЈА







II

III


Благоје Ранђеловић
















РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ РАДОВА ЗА 7.  РАЗРЕД   У   I I  ПОЛУГОДИШТУ

Наст.предмет
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ
ПИСМЕНЕ  ВЕЖБЕ, КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ТЕСТИРАЊА
НАСТАВНИК

I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI















СРПСКИ ЈЕЗИК


II

II


III

III
IV

Ивана Ивановић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК



IV



IV

I


Јелена Ђурић
РУСКИ ЈЕЗИК



III








Надежда Барловац
ИСТОРИЈА













ГЕОГРАФИЈА









I


Светлана Николић
ФИЗИКА






III

I

I

Верица Радић
МАТЕМАТИКА


III

IV



I
IV
III

Милена Перић
БИОЛОГИЈА







II

I


Благоје Ранђеловић
ХЕМИЈА








II
II


Благоје Ранђеловић

РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ РАДОВА ЗА 8.  РАЗРЕД   У   I I  ПОЛУГОДИШТУ

Наст.предмет
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ
ПИСМЕНЕ  ВЕЖБЕ, КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ТЕСТИРАЊА
НАСТАВНИК

I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI















СРПСКИ ЈЕЗИК


II

I


III


IV

Ивана Ивановић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК



IV



IV

I


Јелена Ђурић
РУСКИ ЈЕЗИК



III








Надежда Барловац
ИСТОРИЈА













ГЕОГРАФИЈА









I


Светлана Николић
ФИЗИКА








III



Верица Радић
МАТЕМАТИКА


I

II

IV


II


Верица Радић
БИОЛОГИЈА







I
IV



Благоје Ранђеловић
ХЕМИЈА







III


II

Благоје Ранђеловић