четвртак, 26. март 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА


У складу са дописом МПНТР бр.:601-00-9/2/2020-01 од 26.03.2020.г. обавештавамо вас о следећем:

- Пролећни распуст је био планиран за период 13.-20.04.2020.г., а први радни дан би био уторак 21.04.2020.г.;

- У ситуацији ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања, Министарство сматра да је сврсисходније  дане планиране за пролећни распуст искористити за учење;

- Планирана промена календара се огледа у следећем: од 13.-16.априла 2020.г. (понедељак-четвртак) – одвијаће се настава на даљину према најављеном распореду часова и друге активности које школе планирају;

- У периоду 17.-20.04.2020.г. (петак-понедељак) - пригодни едукативни садржаји у вези са празником и садржаји који су у функцији квалитетног коришћења слободног времена ученика;


Директор школе,
Радмила Божић                               

недеља, 22. март 2020.

РАСПОРЕДИ НАСТАВЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ

Од 23.03.2020. образовни садржаји од ПРВОГ до ЧЕТВРТOГ разреда се емитују на каналу РТС2!четвртак, 19. март 2020.

MICROSOFT ТEAMS – ОБАВЕЗНО ЗА НАСТАВНИКЕ ДА ПОГЛЕДАЈУ


У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-9/2020-01 од 16.03. обавештавамо Вас да је у припреми платформа Microsoft Тeams прилагођена за учење на даљину (са осталим услугама Microsoft Office 365) коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставља и администрира у сарадњи са компанијом Microsoft. Платформа се успоставља за потребе школа и погодна је за израду образовних материјала и учење на даљину. Напомињемо да је компанија Microsoft учинила платформу бесплатном за све школе у Републици Србији, како у току кризног периода, тако и касније.

У наредних неколико дана Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће свим школама доставити довољан број приступних налога, тако да сви наставници и ученици могу да користе ову платформу за удаљено извољење наставе. Налози ће бити достављени путем мејла који је школа у информационом систему Доситеј определила за комуникацију са Министарством, након чега ће одговорне особе у школама дистрибуирати налоге наставницима и ученицима (ученицима ће се анонимизирани налози достављати посредством разредног старешине и родитеља).

Како би се наставницима олакшало коришћење поменуте платформе, поред упутстава која су доступна на адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php, припремљене су и одговарајуће онлајн обуке за наставнике. Предвиђено је да онлајн обуке почну од петка 20.3.2020. године и намењене су првенствено наставницима. Распоред обука за март 2020. је дат у наставку, заједно са кратким упутством за приступ обукама. У припреми су и видео упутства за рад са платформом, која ће у наредних дан-два постати доступна на истој адреси на којој су већ доступна текстуална упутства.

Напомињемо да је платформа изузетно погодна за припрему дигиталних садржаја, за интерактивну онлајн наставу, размену садржаја, постављање задатака и прикупљање решења и одговора. Платформа омогућава коришћење веб апликација Word, Excel, OneNote, Outlook, Teams, као и других апликација доступних у пакеду MS Office 365.

У складу са наведеним, неопходно је да информацију о обукама за коришћење платформе што пре проследите свим наставницима у Вашој школи, те да у наредних неколико дана очекујете поруку (e-mail) са параметрима за приступ платформи за све наставнике и ученике у Вашој школи.

Срдачно,
Сектор за дигитализацију у просвети и науци


недеља, 15. март 2020.

ПРЕКИД НАСТАВЕ ЗБОГ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Поводом обраћања председника државе о увођењу ванредног стања обавештавамо вас да сутра НЕ ДОЛАЗИТЕ у школу.

У току сутрашњег дана очекују се ближа упутства од Школске управе, па ћете бити обавештени о даљим корацима.

Молимо вас да пратите сајт школе и Фејзбук групу Škola Amajić.

Управа школе.