ОГЛАСНА ТАБЛАИзбор уџбеника за школску 2021-2022.год.: 

XV седница Школског одбора одржаће се 25.02.2021.г. са почетком у 12 часова:


VIII седница   Школског одбора   одржаћe се  28. 06. 2019. године  са почетком у  9 часова:

Осма седница Наставничког већа одржаће се 24. 06. 2019. год. са почетком у 8.00 часова:

Седма седница Педагошког колегијума одржаће се 24. 06. 2019. год. са почетком у 10.00 часова:

Избор уџбеника за 2.разр. за 2019/20.шк.годину – Стручно веће разредне наставе:

Избор уџбеника за 2019/20. школску годину – Стручно веће природних наука:

Избор уџбеника за 2019/20. школску годину – Стручно веће друштвено-језичког смера:

Избор најбољег понуђача за извођење молерских радова:

Избор уџбеника за  II и VI разред основног образовања и васпитања

Нема коментара:

Постави коментар