уторак, 2. октобар 2018.

УГЛЕДНИ ЧАС ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 02.10.2018. године

Дана 02.10.2018. године наставник ликовне културе Бојан Грујић је одржао Угледни час у петом разреду (блок час, 3. и 4.). Часу су присуствовали директор школе Радмила Божић, психолог Драгана Живковић, наставник музичке културе Дарко Ковачевић, наставник ТИО и физике Саша Горданић.


Наставна тема: Линије у свету око нас;

Наставна јединица: Врсте и карактер  линија.

Циљ часа : Обједињавање и повезивање знања из историје, ликовне културе, музичке културе и српског језика, а све везано за праисторију, примитивну музику, праисторијско доба, појаву првог писма и цивилизација. 

Наставник је повезао наставну јединицу  са различитим областима (географија, историја, српски/матерњи језик, музичка култура) , навео је доста примера из живота, одабрао ефикасна наставна средства (репродукције уметничких дела, ученички радови;компјутер, видео-бим, интернет, уџбеник и методички приручник ликовне културе за 5. разред; наставна област линија у уџбенику, интернет извори;уџбеници из историје, српског/матерњег језика, музичке културе за 5. разред; CD са музичким композицијама; PPT презентација са визуелним примерима фотографије из уметничког наслеђа)  која код ученика подстичу пажњу, остварена је интеракција са ученицима, час је био динамичан, деца заинтересована за наставу, ученици су излагали своје идеје и износили мишљења. Наставник подстиче ученике на рад тако што их мотивише високом оценом. На крају часа наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду на часу укључујући и препоруке али ученици су појединачно износили мишљење о  раду своје групе, о томе на чему треба да пораде, а шта је добро. Такође, свака група је давала бод групи за коју мисли да је најбоља. Група која је изгласана за најбољу добиће петице.

Активности и радови ученика показју да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено, да повежу предмет учења са претходно наученим у различитим областима и свакодневним животом.
Нема коментара:

Постави коментар