четвртак, 25. октобар 2018.

УГЛЕДНИ ЧАС СРПСКОГ ЈЕЗИКА


У среду, 24. 10. 2018. године реализован угледни час код учитељице Љиљане Миросављевић. Часу су присуствовали директор школе Радмила Божић, психолог Драгана Живковић, наставница географије Светлана Николић и наставница руског језика Винка Бојић.

Асистент/помоћник : Милијана Лазић; Предмет и разред: Српски језик, I - II - III разред. Наставна јединица : Тематски речник: јесен; Тип часа: вежба; Циљ часа: развијање говорне и писане способности ученика.

Општа запажања:

Учитељица је повезала наставну јединицу  са различитим областима (музичка култура, ликовна култура, природа и друштво, свет око нас) , одабрала ефикасна наставна средства (стикери, хамер, текст песме, апликације) која код ученика подстичу заинтересованост, остварена је интеракција са ученицима, час је био динамичан, деца активна на часу, ученици су излагали своје идеје и износили мишљења, постављали питања, атмосфера на часу продуктивна. Ученици су добили задатак да раде у пару, касније у групи. Рад у пару подразумева да два ученика заједнички обрађују један проблем и радећи у пару лакше се споразумевају. Такође, рад у групи подразумева лакше долажење до решења и поделу обавеза. На крају часа учитељица даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду на часу.
Нема коментара:

Постави коментар