ИНФОРМАТОР

Анекс 2 Статута 2022.година
Статут школе 2018. година


ПРОГРАМИ


Правилник о поступању појединаца/установе приликом појаве насиља
Правилник о заштити података личности
Анекс 1 Правилника о раду школе, септембар 2019
Правлиник о раду, 2018. година
Правилник о кућном реду
Правила понашања у школи 2018. година
Правилник о систематизацији и организацији послова у школи 2018. година
Анекс 3 Правилника о систематизацији и организацији послова  школи, октобар 2019.
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика 2018. година
Анекс 1 Правилника о дисциплинској и материјалној одоворности ученика, септембар 2019
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 2018. година
Правилник о похваљивању и награђивању ученика 2018. година
Правилник о јавним набавкама 2018. година
Правилник о унутрашњој организацији рада школе 2018. година
Правилник о протоклу поступања у установи у одговору на насиље. 2018 година
Правилник о службеном путовању, 2018. година


Правилник о понашању ученика 2016/17
Правилник о похваљивању и награђивању у школи
Правилник о раду библиотеке


Правилник о систематизацији радних места 2014/15
Правилник о понашању ученика, наставника и родитеља
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Правилник о приправницима
Правилник о награђивању и похваљивању ученика


ИЗВЕШТАЈИ / АНАЛИЗЕПОСЛОВНИЦИ

РАСПОРЕД

Распоред часова V-VIII разреда, септембар 2018. године
Распоред часова, Амајић, нижи разреди 2018/19
Распоред часова, Доња Трешњица, нижи разреди 2018/19
Распоред часова, Цулине 2018/19
Распоред отворених врата 2018/19

Распоред часова, Амајић, нижи разреди 2017/18
Распоред часова, V-VIII разреда, март 2018.
Распоред часова, Амајић, виши разреди 2017/18
Распоред часова, Доња Трешњица, 1. и 3. разред 2017/18
Распоред часова, Доња Трешњица, 2. и 4. разред 2017/18
Распоред часова, Цулине 2017/18
Распоред часова, Цулине, Свтлана Тадић, 2017/18
Распоред писмених радова разредне наставе, фебруар 2018. године
Распоред писмених радова предметне наставе, фебруар 2018. године
Распоред писмених радова од 5. до 8. разреда прво полугодиште
Распоред предметне наставе, новембар 2017.
Распоред предметне наставе, 3. разред, март 2018.
Распоред предметне наставе, 3. разред, април 2018.


Распоред писмених радова од 5. до 8. разреда, друго полугодиште 2016/17
Распоред часова ученика од 5. до 8. разреда 2016/17
Распоред часова - Амајић, нижи разреди 2016/17
Распоред часова Доња Трешњица 2016/17
Распоред часова Цулине 2016/17
Распоред отворених врата 2016/17
Распоред писмених радова од 5. до 8. разреда, прво полугодиште


Распоред писмених задатака, 2.полугодиште 2015/16.год., Амајић
Распоред часова од 5.-8.разреда, 2.полугодиште, Амајић, 2015/16.год.
Распоред часова од 5-8. разреда, Амајић, 2015/16
Распоред часова од 1-4. разреда, Амајић, 2015/16
Распоред часова од 1-4. разреда у Цулинама 2015/16
Распоред часова 1. и 3. разред, Д. Трешњица 2015/16
Распоред часова 2. и 4. разред, Д. Трешњица 2015/16
Распоред отворених врата 2015/16
Распоред писмених задатака 2015/16


Распоред часова од 1.-4. разреда, Амајић 2014/15
Распоред часова у Доњој Трешњици 2014/15
Распоред часова у Цулинама 2014/15
Распоред часова од 5.-8. разреда у Амајићу 2014/15
Распоред часова осталих активности 2014/15
Распоред писмених радова од 5.-8.разреда Амајић 2014/15
Распоред звоњења 2014/15


Распоредписмених провера 2013/14
Распоредчасова Амајић, 1-4, 2013/14
Распоредчасова Амајић, 5-8, 2013/14
Распореддопунске и додтне наставе, 2013/14
РаспоредИО Цулине, 2013/14
РаспоредИО Д. Трешњица 1-3, 2013/14
РаспоредИО Д. ТРешњица 2-4, 2013/14
Распоредзвоњења, 2013/14


САМОВРЕДНОВАЊЕ


Нема коментара:

Постави коментар