недеља, 20. јануар 2019.

ИЗЛАГАЊЕ СА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА


Са циљем да се повећа квалитет образовно васпитног рада и да се што више примењује знање са семинара организована су излагања са стручног усавршавања:

Понедељак 24.12.2018. године
1. Лазић Милијана – Дигиталне приче и бајке (кат.бр.428)
2. Ивана Ивановић и Марија Јањић – Тестови знања – водич за израду и примену (кат.бр.581)

Уторак, 25.12.2018. године
1. Миросављевић Љиљана и Саша Горданић – Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа (кат.бр.434)
2. Винка Бојић и Дарко Ковачевић – Добра припрема за час – успешан час (кат. бр. 433)

Четвртак 27.12.2018. године
1. Радмила Божић и Драгана Живковић – Управљање тимовима (кат.бр.156)
2. Марта Живановић – Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу (кат.бр.864)

Општи циљеви семинара
  •           могућност примене мултимедија у наставном процесу
  •           оспособљавање ученика за израду аудио материјала, креирање и обрада звучних записа
  •           израда мултимедија
  •           ефикасна подела улога у тимовима, задатака, одговорности
  •           преузимање активне улоге у наставном процесу
  •           оцењивање сопственог рада
  •           увид у сам процес учења
  •           израда тестова знања


Нема коментара:

Постави коментар