четвртак, 19. април 2018.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ


Према Закону о основном образовању  школа је  дужна да за ученике четвртог разреда организује часове предметне наставе ради упознавања ученика са предметним наставницима који ће реализовати наставу у петом разреду.

Предметна настава реализована је 12., 17. и 18.априла 2018.год. У  сарадњи са предметним наставницима сачињен је план реализације предметне наставе у четвртом разреду.

Настава  је реализована у три наставна дана. У Распореду су наведене: наставне јединице, наставници који су их реализовали и временски оквир реализације.

У Дневницима рада за четврти разред, учитељи су у напоменама забележили реализацију предметне наставе.

Наставници су показали  веома добру сарадњу. Учитељи, а посебно ученици су зaдовољни упознавањем наставника и реализованим активностима. Ученици су највише одушевљени часовима биологије, историје и руског језика.

Нема коментара:

Постави коментар