понедељак, 21. март 2016.

УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ФИЗИКЕ У VII РАЗРЕДУ

Угледни час из физике реализован 15. марта у 7. разреду.

Наставна јединица: Одређивање густине чврстих тела применом Архимедовог закона.
Уводни део часа решавање асоцијације (бим) и неколико историјских информација о Архимеду.

Следи групни рад са извођењем огледа, затим извештавање и попуњавање анкете за крај часа.
Веома занимљив час, одлична припремљеност наставника, сви ученици укључени у рад.

Директорка школе, Радмила Божић

Нема коментара:

Постави коментар