понедељак, 3. децембар 2018.

УГЛЕДНИ ЧАС СРПСКОГ ЈЕЗИКАДана 30. 11. 2018. године на другом часу српског језика, у петом разреду, реализован угледни час код наставнице Иване Ивановић. Присутни на часу: директор школе Радмила Божић, учитељица Љиљана Миросављевић, наставница енглеског језика Марта Живановић, наставница руског језика Винка Бојић и психолог школе Драгана Живковић.

Тип часа: комбиновани; Наставна јединица: Придеви; Наставни облици: фронтални, индивидуални, групни; Циљ часа је да ученици обнове и прошире своја знања о врстама речи (именицама и придевима), богаћење речника ученика, развијање моћи запажања и упоређивања, анализе и закључивања.

Општа запажања
У уводном делу часа наставница је истакла циљ тако да је ученицима било јасно шта ће радити на часу и које су њихове обавезе. Затим, ученици су добили задатак да напишу што више придева и три ученика која су имала највећи број исписаних придева су били капитени својих тимова тако да су бирали за свој тим чланове – рад у групи где ученици могу да сарађују, поделе обавезе и одговорност, где могу да помажу једни другима и да се међусобно подстичу.

Након тога, свака група добија задатке везане за претходно градиво и на тај начин ученици понављају оне лекције које су већ прешли са наставницом.

Начин рада наставнице је био прилагођен образовним потребама ученика где су сви ученици имали прилику да буду укључени и да учествују у настави.

Свака група и  ученик појединачно је добио јасна упутства, разумљива објашњења, сваком ученику је посвећено време. Час динамичан, излагање градива разумљиво, атмосфера на часу подстицајна, ученици активни и заинтересовани, наставна средства ефикасна. На часу је био заступљен и индивидуални и групни рад где су ученици читали питања са картица и одговоре – игра ланца.

Пред крај часа наставница је поделила домаће задатке и упутила сваком ученику  повратну информацију и савет. Активни ученици су похваљени, а ученици који се нису укључивали много током часа и који су имали грешке у раду су добили савете на чему треба да раде и у којој области су слабији.

Стручни сарадник
Драгана Живковић
Нема коментара:

Постави коментар