понедељак, 3. децембар 2018.

ИЗВЕШТАЈ СА ЧАСА СРПСКОГ ЈЕЗИКА


На часу српског језика, код учитељице Љиљане Миросављевић, рађена је анализа бајке Кројач и див на један другачији начин, помоћу Kahoot алата који је намењен за израду квизова, дискусија и упитника. Ученици су кроз игру одговарали на питања везана за поменуту бајку. За одговарање на питања имали су 20 секунди, када време истекне и уколико није дат одговор ученици остају без поена.

Питања која се постављају ученицима су затвореног типа и обично имају један тачан одговор  који ученик треба да означи. Ученице су читале питања са монитора, а преко телефона су давале одговоре. Одговори су означени различитим бојама и облицима. Ученици на својим уређајима са којих приступају квизу имају приказане само одговарајуће боје и облике везане за одговоре (без текста одговора) и бирају оно поље које означава одговор за који сматрају да је тачан. Након сваког датог одговора добијају повратну информацију о томе јесу ли одабрали тачан одговор, колико су бодова освојили, ред на лествици према резултатима оцењивања и укупан број бодова који су до сада освојили. Ученице су показале висок степен заинтересованости за овакав начин рада.

На крају сваког теста учитељ/наставник има увид у то шта ученици не знају, шта нису схватили и на чему треба да пораде. На овом часу је примењено знање са семинара који се организују у оквиру стручног усавршавања.

Стручни сарадник
Драгана Живковић
Нема коментара:

Постави коментар