понедељак, 3. децембар 2018.

ИЗВЕШТАЈ УГЛЕДНОГ ЧАСА ХЕМИЈЕ


Дана 30.11.2018. године реализован угледни час хемије код наставнице Бојане Ковач у седмом разреду. Часу присуствовали: директор школе Радмила Божић, учитељица Љиљана Миросављевић, наставница енглеског језика Марта Живановић, наставница руског језика Винка Бојић, психолог школе Драгана Живковић.

Наставна тема: Атом и структура атома; Наставна јединица: Електронски омотач атома; Тип часа: обрада; Циљ часа је да се ученици упознају са новим хемијским терминима и стекну представу о структури и облику електронског омотача.

Општа запажања
У уводном делу часа ученици су добили картице са питањима на која су усмено давали одговоре. Питања су се односила на претходну наставну јединицу тако да су ученици на овај начин понављали градиво које су већ учили – индивидуални рад на часу.  Циљ часа јасно истакнут.

Наставна средства добро одабрана (картице са питањима, рачунар, пројектор, папири, пластични кругови, куглице, силк, маказе...). Наставница је направила корелацију са другим областима нпр. са физиком, географијом (постер планетарног система). Садржај градива је јасно и разумљиво изложен.

Рад у групама
Након излагања градива ученици су подељени у групе у оквиру којих су добили одређене задатке. Једна група је састављала модел атома у простору од пластичних куглица и кругова. Друга група је добила задатак да од пластелина и чачкалица  на картону направе модел атома. Свака група је добијала јасна упутсва и повратне информације од стране наставнице. Захваљујући оваквом начину рада, који је прилагођен узрасту ученика, градиво је поједностављено и кључни појмови (атом, језгро, електрон, омотач, енергетски ниво) јаснији.

Стручни сарадник
Драгана Живковић

Нема коментара:

Постави коментар