понедељак, 10. децембар 2018.

УГЛЕДНИ ЧАС ГЕОГРАФИЈЕ


Дана 07.12.2018. године реализован угледни час географије код наставнице Светлане Николић у шестом разреду. Наставна јединица: Регионална и политичка подела; Интеграције у Европи. Тип часа: обрада. На часу су присуствовали: директор школе Радмила Божић, учитељица Милијана Лазић, психолог Драгана Живковић.

Општа запажања:

На првом часу, у шестом разреду, реализован угледни час географије. Ученици су радили нову лекцију – Регионална и политичка подела; Интеграције у Европи. У уводном делу часа наставница Светлана Николић је јасно истакла шта ће радити са ученицима тај час.

Након истакнутог циља наставница је јасно и разумљиво излагала градиво и постављала питања ученицима која се односе на већ поменуту наставну јединицу (нпр. колико чланица има ЕУ, која је последња држава постала члан ЕУ, наброј чланице ЕУ и државе које су је основале итд.). Градиво је повезано са свакодневним животом, ученици су чули доста примера. Од наставних средстава наставница је користила књигу, карту, постер, рачунар. Ученицима је пуштала аудио запис (химна ЕУ) па је тако овај предмет повезан са различитим областима, тј. музичком културом у  овом случају. Пред крај часа ученици су имали прилику да понове градиво тако што је наставница поделила листиће и реализовала краћи тест за проверу знања. Ученици су са слајдова читали питања, а на листиће записивали одговоре. За давање сваког одговора имали су тачно одређено време (20 секунди). Након завршеног теста ученици су имали јасну слику о томе на која питања су тачно одговорили и шта су разумели, а шта нису.

Нема коментара:

Постави коментар