понедељак, 27. мај 2019.

УГЛЕДНИ ЧАС ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 23. 05. 2019. године


Дана 23. 05. 2019. године на првом часу информатике и рачунарства реализован угледни час код наставника Игњата Марковића. Наставна јединица: Гранање (програмска структура), разред: VI, тип часа: обрада, исходи: ученик треба да самостално креира програм који је употребљив (продавница, фитнес, клуб итд).

Часу присуствовали директор школе Радмила Божић, библиотекар Ружа Петковић, наставница руског језика Винка Бојић и психолог Драгана Живковић.

У уводном делу часа наставник Игњат Марковић је упознао ученике са наставном јединицом коју ће радити и поновили су претходно градиво.

У главном делу часа ученици су користили програм Python и одређивали индекс телесне масе. Настава је била прилагођена могућностима ученика, за сваки решен задатак ученик добија повратну информацију, објашњење, препоруку. Присутан је био практичан рад на часу, задаци и питања добро одабрани.

У завршном делу часа наставник упућује повратну информацију ученицима о њиховој активности на часу и награђује ученике високим оценама. Општи утисак о часу повољан.


Нема коментара:

Постави коментар