недеља, 12. мај 2019.

УГЛЕДНИ ЧАС МАТЕМАТИКЕ 10. 05. 2019. године

Дана 10. 05. 2019. године одржан угледни час математике у V разреду код наставника Уроша Лазића. Наставна јединица: Осна симетрија и цртање осно симетричних фигура; тип часа: утврђивање; циљ часа: Примена стечених знања о осној симетрији на конструкцију осносиметричних фигура.

Часу присуствовали : директор школе Радмила Божић, наставница српског језика Ивана Ивановић и психолог школе Драгана Живковић.

У уводном делу часа обновљени појмови везани за осну симетрију – коришћена презентација којом су обухваћени основни садржаји који се односе на осну симетрију, коришћене илустрације и  модел лептира како би ученици на што лакши начин поновили поменуту област. Садржај градива је јасно изложен, прилагођен узрасту ученика. На часу присутан фронтални, индивидуални, рад у пару и групни рад.

У главном делу часа ученици су били подељени у групе, односно парове у оквиру којих су добили одређене задатке који су разноврсни и прилагођени образовно-васпитним потребама. Прва два пара су цртала осно симетричне фигуре задате на наставном листићу, друга два пара су добила хамер са исцртаним фигурама и осама симетрије са којим ће уклапати исечене фигуре, остала два ученика су на металној табли вежбали осну симетрију помоћу геометријских фигура на које су залепљени магнети. Затим, добијају још задатака на наставним листићима које раде у оквиру група. Након што су завршили задатке наставник проверава решења и проглашава победнике који су награђеним оценама у завршном делу часа.

У завршном делу часа ученици добијају повратну информацију о њиховој активности на часу и најбољи ученици се награђују оценама како би се развијала мотивација за даљим напредовањем и учењем.

Час је успешно реализован, креативно осмишљен, ученици су кроз практичан рад применили научено.

Нема коментара:

Постави коментар