уторак, 14. мај 2019.

УГЛЕДНИ ЧАС ИСТОРИЈЕ 14. 05. 2019. године


Дана 14. 05. 2019. године на првом часу историје реализован угледни час у V разреду код наставника Младена Степановића. Наставна јединица: Култура, уметност и наука старог Рима; тип часа: обрада;

Циљеви: усвајање нових знања о култури, уметности и науци старих Римљана; упознавање са најзначајнијим римским научницима и писцима, упознавање са најзначајнијим научним достигнућима старих Римљана која се и данас користе; увиђање сличности и разлика између веровања старих Грка и веровања старих Римљана, стицање знања о свакодневном животу старих Римљана, упознавање са карактеристичним споменицима архитектуре старих Римљана, развијање интересовања за науку, уметност и културу старих Римљана.

У уводном делу часа наставник поставља питања ученицима која се односе на претходно градиво које су учили и истиче циљ часа.

У главном делу часа наставник подстиче ученике на дискусију, користи слике и илустрације из уџбеника које су повезане са тематиком часа, дели наставне листиће на којима су исписане тезе помоћу којих ће пратити излагање.Ученици добијају доста информација које су примерене њиховом узрасту.

Затим наставник дели ученике у две групе – једна група је добила одломак из Вергилијевог дела „Енеида“ о силаску Енеје у подземни свет, а друга одломак из дела Светонија Транквила „Дванаест римских“ царева који говори о грађевинској делатности Октавијана Августа. Групе ће заједнички анализирати текст, а један представник групе ће укратко написати запажања и прочитати их пред разредом.

У завршном делу часа наставник истиче важност културе старог Рима и проверава да ли је постигнут циљ часа, тј. колико су ученици усвојили поменуто градиво.


Нема коментара:

Постави коментар