понедељак, 13. мај 2019.

УГЛЕДНИ ЧАС БИОЛОГИЈЕ 13. 05. 2019. године


Дана 13. 05. 2019. године реализован угледни час биологије у VIII разреду код наставнице Марије Јањић. Наставна тема: Животна средина, здравље и култура живљења; наставна јединица: Савремени начин живота и здравље (бука, брза храна, дувански дим); циљ часа: Стицање знања о савременом начину живота.

Часу присуствовали: директор школе Радмила Божић, библиотекар Ружа Петковић, наставница српског језика Ивана Ивановић, психолог Драгана Живковић.

У уводном делу часа наставница је истакла циљ часа, поставила питања везана за наставну јединицу.

У главном делу часа ученици су добили задатак да представе постером штетне утицаје дуванског дима, нездраве исхране и буке на организам човека. Потом су требали да израчунају индекс телесне масе. Након што су завршили своје задатке ученици су излагали припремљене садржаје.

У завршном делу часа наставница је тражила од ученика да наведу шта је позитивно, а шта негативно у савременом начину живота. Потом су ученици требали да изнесу своје мишљење о њиховој активности тако што су причали о томе чиме су били задовољни, а чиме нису и шта би променили следећи пут. Наставница је похвалила ученике и наградила високим оценама.Нема коментара:

Постави коментар