понедељак, 25. март 2019.

СВЕТСКИ ДАН ВОДА


Поводом обележавања Светског дана вода, 22.03.2019. године у петак, на прва два часа реализована је интердисциплинарна настава са циљем да се ученици подсете на важност заштите вода и да би се подигла свест о значају вода.

Наставна јединица: У сусрет Светском дану воде.

Циљ часа: Развијање еколошке свести.

 Часу су присуствовали директор школе Радмила Божић и психолог школе Драгана Живковић.
Наставници и учитељи који су учествовали у реализацији активности у склопу интердисциплинарног приступа у настави су:

Љиљана Миросављевић
проф.разр.наставе
Ивана Ивановић
наставник српског језика
Светлана Николић
наставник географије
Урош Лазић
наставник математике
Наташа Вучетић
наставник физичког васпитања
Бојана Ковач
наставник хемије

Са циљем да се обједини што више предмета у целину, наставници и учитељи су реализовали интегративну наставу на обали Зворничког језера, за ученике трећег, петог, шестог, седмог и осмог разреда. Свако од њих је имао одређен план активности (укупно 6 активности) кога се придржавао током реализације часа како би ученици проширили знања о води, развили еколошку свест, схватили значај очувања природе и мера које је неопходно предузети како би се очувала животна средина. Кроз све ове активности ученици су радили у групама и свака група имала је одређени задатак. На тај начин се подстиче тимски рад и ученици између себе деле обавезе и одговорност. Кратак опис активности:

Учитељица Љиљана Миросављевић је припремила задатак у првој активности где су ученици  требали да склопе реченице од измешаних речи и слогова.

У другој активности наставница српског језика Ивана Ивановић је ученицима дала задатке из у којима су требали да осмисле што више речи од речи вода, затим да се праве реченице у којима ће употребити што више речи са папира и задњи корак да пронађу „уљеза“ у одређеним речима.

У трећој активности наставница географије Светлана Николић је са географског аспекта водила дијалог са ученицима о хидросфери, подели вода на Земљи, о разликама слатких и океанских вода итд. Затим су ученици одговарали на питања која су везана за предмет географија.

 У четвртој активности наставник математике је поделио ученике у три групе и свака група је добила по три иста задатка. Свака екипа је добила помоћни технички прибор за решавање задатака.

У петој активности наставница физичког васпитања Наташа Вучетић је упознала ученике са значајем пливања за здравље, са врстама водених спортова, са познатим спортистима у воденим спортовима.

У шестој активности наставница хемије Бојана Ковач је ученике упознала са облицима воде у природи, физичким особинама воде итд... Затим су ученици испитивали растворљивост датих  супстанци у различитим растварачима.

По повратку у школу ученици су на картончиће исписали еколошке поруке које су убодене у плутену таблу и изложене у ходнику школе.

Овакав облик наставе доноси помаке што се тиче квалитета наставе, пружа већу динамичност на часу, повезује различите предмете у целину како би ученици стекли увид у целокупно градиво и спонтано усвајали нова знања.

Ученици су били задовољни и са нестрпљењем ишчекују сличне часове.

Нема коментара:

Постави коментар