недеља, 21. октобар 2018.

РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ


Дечја недеља 2018. године под слоганом „Моје је право да живим срећно и здраво – За одрастање без насиља“ реализована је од 1. до 5. октобра. Циљ ове манифестације је да се створе услови за остваривање права деце. Превенција насиља, злостављања и занемаривања  чине мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера  сарадње, уважавања и конструктивне комуникације. Превентивним активностима се подиже ниво свести и осетљивости детета и ученика на препознавање разних облика насиља, злостављања и занемаривања; родитеља и свих запослених за препознавање насиља, злостављања и занемаривања; негује се атмосфера толеранције; истичу се знања која су потребна за конструктивно реаговање на насиље; обезбеђује се заштита детета од насиља.

Насиље можемо разврстати по различитим облицима и нивоима. Што се тиче облика насиља насиље можемо сврстати у: физичко, психичко, социјално, сексуално, електронско. Под физичким насиљем се подразумева примена физичке силе (нпр. гурање, ударање, шамарање, гушење, дављење, физичко задржавање, притискање, гребање, протресање, штипање...). Под психичким насиљем се подразумева примена психичке силе која узрокује јављање страха, угрожености, узнемирености, повреде достојанства, вербални напади, вређање, псовање, називање погрдним именима, ухођење или узнемиравање преко свих средстава за комуницирање итд. Под сексуалним насиљем се подразумева било који сексуални чин, покушај остваривања сексуалног чина, нежељени сексуални коментар или предлог који је усмерен против особе. Социјално насиље се дешава када се неко искључује из групних активности, оговара, кад се причају лажи о некој особи или наговарају други да се са том особом не друже. Електронско насиље се дешава када неко, без дозволе, снима телефоном друге и то шаље даље, или узнемирава позивима, порукама.

На Активу учитеља сачињен је план реализације Дечје недеље кога су се учитељи оквирно држали.

Дан
Активност
Реализатори
Понедељак
(1.10.2018.)
Разговор о дечјим правима уз примере понашања из школе; Заједничка игра.
(Присуствовао један број родитеља)
Милена Матовић
Јована Несторовић
Предраг Спасојевић
Уторак
(2.10.2018.)
Израда Паноа о осећањима на енглеском језику
Милена Матовић
Јована Несторовић
Предраг Спасојевић
Маријана Николић
Среда
(3.10.2018.)
Емпатија према деци са телесним недостацима – глуво-нема деца, игра пантомиме
Милена Матовић
Јована Несторовић
Предраг Спасојевић
Милан Софронић
Четвртак
(4.10.2018.)
Патронажна сестра, Љубица Гавриловић, одржала предавање о здравој исхрани; Реализован маскенбал (присуство великог броја родитеља)
Љубица Гавриловић
Милена Матовић
Јована Несторовић
Предраг Спасојевић
Петак
(5.10.2018.)
Спортски дан; дружење у Амајићу
Љиљана Миросављевић
Милијана Лазић
Милена Матовић
Наташа Вучетић
Предраг Спасојевић

Дечја недеља реализована је веома успешно. Било је предавача ван установе и било је укључено доста родитеља. Такође, учешће су узели и предшколци па је остварена сарадња и са овом установом.

Нема коментара:

Постави коментар