уторак, 2. октобар 2018.

РАДИОНИЦA НА ТЕМУ „ПРАВИЛА ПОНАШАЊА“


Ради превенције насиља ученици петог и шестог разреда су учествовали у радионици „Правила понашања“. Под насиљем се подразумева сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које за последицу има стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета, ученика и одраслог.

Дана 12. 09. 2018. године, на ЧОС-у у сарадњи са одељенским старешином, Маријом Јањић, психолог школе је одржао радионицу на тему „Правила понашања“ у шестом разреду. Ученицима је представљен Правилник о понашању, прочитане обавезе и права ученика, а затим су добили задатак да на пано испишу нека од већ споменутих правила. Пано је изложен у учионици за биологију како би ученици имали увид у правила понашања.

Дана 24. 09. 2018. године на ЧОС-у у сарадњи са одељенским старешином Наташом Вучетић психолог школе је одржао радионицу на тему „Правила понашања“ ученицима петог разреда. Укратко је ученицима представљен Правилник о понашању, а затим су били подељени у три групе и свака група је добила задатак. Прва група је имала задатак да напише правила понашања на часу, друга група правила облачења у школи и трећа група правила понашања према запосленима и друговима. Након тога је изабран представник сваке групе који је ова правила прочитао и потом су ученици заједно правили пано о правилима понашања. 

Стручни сарадник,
Драгана Живковић


Нема коментара:

Постави коментар