четвртак, 18. октобар 2018.

ИНФОРМИСАЊЕ О ЗАНИМАЊИМА, КАРИЈЕРИ И ПУТЕВИМА ОБРАЗОВАЊА


Дана 16.10.2018. године наставница Марта Живановић је реализовала радионицу на тему „Образовни профили у средњим школама“ у осмом разреду у склопу програма Професионална оријентација. Циљ одржане радионице је био да ученици разумеју појмове област рада, образовни профил, занимање; упознавање са стручним областима различитих средњих стручних школа; повезивање образовних профила са занимањима у средњим стручним школама; оспособљавање ученика за проналажење путева кроз мрежу школа до жељеног занимања.

Ученицима је одржано краће предавање које се односи на образовне профиле. Затим су подељени у групе и добили су задатак да повежу средње стручне школе са припадајућим профилима. Након тога су ученици направили пано који се односи на мрежу средњих школа у Малом Зворнику, Лозници и Великом Зворнику.

Нема коментара:

Постави коментар