петак, 16. март 2018.

У ШКОЛИ, Матеја Тодоровић IV-3, ИО Цулине

У школи је некад лоше и добро.
Лиза се опет понаша злобно.
Мени је увек зарезач туп,
Вук је за ужину јео бели лук.
Марко је увек брз као зец,
зато му је у дневнику уписан кец.
Добили смо и учитељицу нову,
Лазо се опет пење по крову.
Јована и Виктора учитељица хвали,
али Вањи фали мало памети у глави.
За Дијану кажу да је баш ситна,
али  за мене много је битна.
Ана је често замишљена и тиха,
не  уме да запамти ни пола стиха.
Јована је на дечаке често кивна,
али  је у ствари девојчица дивна.
Ми смо дружина мала и чудна,
зато  је учитељица увек будна.
Она нас учи,она се труди,
да једног дана  постанемо људи.

1 коментар: