уторак, 27. март 2018.

УГЛЕДНИ ЧАС МАТЕМАТИКЕ, 27. марта 2018. године

Наставница математике, Милена Перић, је у уторак , 27. 03. 2018. године реализовала угледни час у 8. разреду.

Наставна јединица:Графички приказ решења система линеарних једначина са две непознате.

Запажања:
Припрема за час потпуна.
Припремљена наставна средства.
Ученици у пару решавају задатке.
Час динамичан, сви ученици активни.
Није изостала ни повратна информација ученицима о њиховом раду.
Исходи часа остварени.

Директор,
Радмила Божић


Нема коментара:

Постави коментар