петак, 18. октобар 2019.

УГЛЕДНИ ЧАС ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 14. 10. 2019. године


Дана 14. 10. 2019. године посећен угледни час Ликовне културе код наставника Данка Дамјановића у шестом разреду. Часу присуствовали: директор школе Радмила Божић, библиотекар Ружа Петковић, психолог Драгана Живковић, учитељица Љиљана Миросављевић, наставница биологије Марија Јањић. 

Наставна јединица: Ликовне технике и материјали – сликање на текстилу, тип часа: обрада.

У уводном делу часа наставник је поновио са ученицима градиво са претходног часа тако да ученици могу да повезују наставне јединице. Истакнут циљ часа, кључни појмови и објашњени непознати појмови. Са презентације коју је припремио наставник деца могу да посматрају визуелне примере. У главном делу часа ученици добијају задатак да израде мотиве са етно ћилима техникама батик или тапас. Док су деца радила своје задатке наставник је посматрао радове и давао јасна објашњења, упућивао конструктивне критике, подстицао да буду маштовитији, да сарађују једни са другима, користио је похвалу како би охрабрио ученике уколико су несигурни.  У завршном делу часа истакнути најуспешнији радови.

Час је успешно реализован, ученици су били мотивисани за рад , веома активни, постављали питања, једни другима помагали, сарађивали.

Нема коментара:

Постави коментар