понедељак, 21. јануар 2019.

ИЗВЕШТАЈ О „ДАНУ ОБРНУТИХ УЛОГА“

На објављени конкрус пријавило се 4 ученика из осмог разреда и 5 ученика из седмог. На основу конкурсне документације и листе жеља, учесници су распоређени на следећа места.

Назив радног места
Извршилац посла
Опис посла
Време реализације
Наставник биологије
Јована Недић
Припремила и предавала биологију
26.12.2018. на шестом часу биологије (у шестом разреду)
Наставники физичког васпитања
Лука Петровић
Припремио и предавао физичко васпитање
26.12.2018. године на седмом часу (у петом разреду)
Наставник физичког васпитања
Тамара Перић
Припремила и предавала физичко васпитање
27.12.2018. године трећи час (у осмом разреду)
Наставник руског језика
Анђела Вучетић
Припремила и предавала руски језик
25.12.2018. године на шестом часу (у петом разреду )
Наставник енглеског језика
Марина Николић
Припремила и предавала енглески језик
25.12.2018. године на петом часу (у петом разреду)
Психолог
Јелена Ерић
Пратила наставу, ишла у посете часовима, реализовала радионицу
25. и 26.12.2018. године (пети, шести и седми час)
Домар - ложач
Милош Крсмановић
Водио рачуна о грејању просторија и школској згради, одржавао и чистио школско двориште
25.12.2018. године у току дана
Помоћни радници
Анђела Јошић
Јована Перић
Одржавале чистоћу у школи и дворишту
25.12.2018. године


Дана 25. 26. и 27.12.2018. године реализован „Дан обрнутих улога“. У клопу програма Професионална оријентација реализује се „Дан обрнутих улога“ како би се ученици упознали за различитим занимањима и кроз практичан рад схватили која је улога наставника у школи, стручног сарадника, директора, помоћног особља итд.

Анђела Вучетић, Марина Николић, Јована Недић, Тамара Перић и Лука Петровић  су успешно реализовали часове, док је Јелена Ерић ишла на час енглеског језика и руског како би пратила наставу и дала повратну информацију о одржаним часовима. У среду, 26.12.2018. године Јелена Ерић је реализовала радионицу у седмом и осмом разреду на тему „Вештине комуникације“ где су ученици били подељени у две групе и свака група је имала задатак да реши конфликт. Помоћно особље: Милош Крсмановић, Анђела Јошић и Јована Перић су помагали спремачицама на одржавању хигијене.

Стручни сарадник
Драгана Живковић
Нема коментара:

Постави коментар