четвртак, 29. новембар 2018.

УГЛЕДНИ ЧАС МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ


Дана 27.11.2018. године реализован угледни час музичке културе код наставника Дарка Ковачевића (2. час у петом разреду).

Наставна тема: Знање и разумевање ; слушање музике.
Наставна јединица: Фолклор – Народно музичко стваралаштво.
Тип часа: обрада.

Часу су присуствовали директор школе Радмила Божић, наставница руског језика Винка Бојић, наставница српског језика Ивана Ивановић и психолог Драгана Живковић.

Општа запажања

Наставник је користио видео записе, наставна средства добро одабрана, рачунар, пројектор, слике, инструменти. Ученици су имали домаћи задатак да припреме садржаје о различитим инструментима и да излажу припремљени материјал (индивидуални рад). Наставна јединица је била повезана са претходним градивом, предмет учења је повезан са свакодневним животом.

Излагање наставника је било прилагођено узрасту ученика, садржај јасно изложен. Градиво је повезано са различитим областима (српски језик, историја). Пред крај часа наставник је проверио да ли су ученици разумели наставну јединицу тако што је кренуо са понављањем градива, проверавање да ли је циљ часа постигнут : проширивање знања и доживљај фолклорне музике; развијање интересовања за фолклорну музику; упознавање народних инструмената, песама, игара, обичаја. Ученици који су били најактивнији на часу су награђени високом оценом.

Стручни сарадник
Драгана Живковић

Нема коментара:

Постави коментар