среда, 3. мај 2023.

УПИСАНИ БУДУЋИ ПРВАЦИ

            Током априла месеца, извршенје упис будућих првака.

Социјална зрелoст деце дорасле за први разред је у складу са интелектуалном (способни су да брину о себи и својим стварима, самостално обављају онај део својих обавеза за које су способни, поштују васпитачицу....). У стању су да се ангажују у социјалним активностима и да успостављају контакте у оквиру свог календарског узраста.

Закључно, социо-емоционална зрелост, као и достигнути ниво когнитивног сазревања деце дорасле за први разред импонује у категорији узрасно очекиваној. Спремни су за полaзак у први разред.








Нема коментара:

Постави коментар