петак, 20. новембар 2020.

УГЛЕДНИ ЧАС ФИЗИКЕ


У петак,  20.11.2020.год.,  наставник физике, Урош Лазић, је реализовао угледни час у 7.разреду.

Наставна јединица: Њутнови закони

Часу присуствовали: директорица школе Радмила Божић, психолог Марија Видаковић, наставник  Саша Горданић.

 Општа запажања:

-        истакнут циљ часа;

-        рад у групи, развијање сарадничких вештина;

-         коришћење мапе ума, као креативног алата да се кроз групни рад приступа учењу и на ефикаснији начин стичу знања;

-        ученици су били креативни и мотивисани за рад;

-     ученик који је радио по ИОП-у је радио својим темпом – одрадио све предвиђене активности;

-        социо-емоционална клима на часу је била узорна, однос наставника и ученика се заснива на међусобном уважавању.


Нема коментара:

Постави коментар