петак, 20. новембар 2020.

УГЛЕДНИ ЧАС СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 У петак,  20.11.2020.год.,  наставница српског језика, Ивана Ивановић, је реализовала угледни час у 7.разреду.

Наставна јединица: ,,Дневник“ Ана Франк

Часу присуствовали: директорица школе Радмила Божић, психолог Марија Видаковић, наставник хемије Саша Горданић, професор разредне наставе Љиљана Миросављевић

 Општа запажања:

-        истакнут циљ часа;

-        истицани кључни појмови;

-        ученици су показали да су разумели предмет учења на часу;

-        ученици су активно  учествовали у раду;

-        наставница добро познаје ученике, њихове могућности, темперамент;

-        наставница је развијала кооперативне ситуације учења;

-     код ученика подстицано изражавање емоција што је у функцији развијања емоционалне интелигенције и моралног дела личности;

-  Прилагођени захтеви могућностима ученика;

-        социо-емоционална клима на часу је била узорна, однос наставника и ученика се заснива на међусобном уважавању.-       

Нема коментара:

Постави коментар