уторак, 4. јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О ДАНУ ОБРНУТИХ УЛОГА, 28. 05. и 30. 05. 2019. године


Дана 28. 05. и 30. 05. 2019. године реализован „Дан обрнутих улога“ за ученике седмог и осмог разреда.

Назив радног места
Извршилац посла
Опис посла
Време реализације
Наставник ТиО
Лука Петровић
Реализује час ТиО
28.05.2019.
Директор
Јелена Ерић
Руководи школом
30.05.2019.
Психолог
Марина Николић,
Тамара Перић
Прате наставу, обављају саветодавни рад
30.05.2019.
Наставник руског језика
Анђела Вучетић
Реализује час руског језика
30.05.2019.
Секретар
Јована Перић,
Анђела Јошић
Обављају правне послове
30.05.2019.
Наставник хемије
Јована Недић
Реализује час хемије
30.05.2019.

Лука Петровић је на часу ТИО код наставника Саше Горданића реализовао час 28.05.2019. године.

На првом часу хемије ученица седмог разреда је одржала предавање на тему „Количина супстанце. Моларна маса“. Часу присуствовале Марина Николић и Тамара Перић у улози психолога како би водиле педагошко-инструктивни увид у наставу, наставница хемије Бојана Ковач и психолог Драгана Живковић.

Ученица Јелена Ерић се упознала са обавезама директора школе, а ученице Анђела Јошић и Јована Перић са пословима секретара школе.

На шестом часу ученица Анђела Вучетић одржала час руског језика у петом разреду на коме су присуствовале Тамара Перић и Марина Николић као психолози, Ружа Петковић библиотекар, наставница руског језика Винка Бојић и психолог Драгана Живковић. Наставна јединица: „Диалог, На даче“.Нема коментара:

Постави коментар