четвртак, 26. март 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА


У складу са дописом МПНТР бр.:601-00-9/2/2020-01 од 26.03.2020.г. обавештавамо вас о следећем:

- Пролећни распуст је био планиран за период 13.-20.04.2020.г., а први радни дан би био уторак 21.04.2020.г.;

- У ситуацији ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања, Министарство сматра да је сврсисходније  дане планиране за пролећни распуст искористити за учење;

- Планирана промена календара се огледа у следећем: од 13.-16.априла 2020.г. (понедељак-четвртак) – одвијаће се настава на даљину према најављеном распореду часова и друге активности које школе планирају;

- У периоду 17.-20.04.2020.г. (петак-понедељак) - пригодни едукативни садржаји у вези са празником и садржаји који су у функцији квалитетног коришћења слободног времена ученика;


Директор школе,
Радмила Божић                               

Нема коментара:

Постави коментар