петак, 7. април 2017.

УГЛЕДНИ ЧАС ФИЗИКЕ

У четвртак, 06. априла 2017. године наставница Верица Радић реализовала је угледни час физике у 6. разреду.

Наставна јединица: Одређивање густине течности мерењем масе и запремине.

Запажања о часу: 
  • писана припрема комплетна;
  • ученици припремили материјал за вежбе;
  • наставник припремио материјал за експерименте;
  • ученици у пару мере масу и запремину течности, а затим одређују и њену густину;
  • следи видео снимак експеримента "Нивои густине" и извођење закључка о густини течности;
  • наставник изводи оглед, ученици објашњавају зашто су неке течности на дну тегле, а друге на врху.


Час веома занимљив и динамичан. Ученици максимално мотивисани и активни на часу. Исходи часа у потпуности остварени.

Директор,
Радмила Божић


Нема коментара:

Постави коментар